Jan 1, 1878

  

Jan 1, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1877Năm11tháng28ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:己卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:280.626
Mặt trăng hoàng đạo:251.599
Tuổi trăng:27.205
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:6.281

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:51
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:45
Hoàng hôn:16:39

Moonrise:05:16
Mid-Moon South:09:57
Moonset:14:37

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 23:36:27 " và " 1878/01/01 00:00:00 "
146Năm5tháng20ngày 23Thời gian36Phút27Giây
146Năm
1,757tháng
53,497ngày
1,283,950thời gian
77,037,040Phút
4,622,222,452Giây