ดาวน์โหลด

---Mbps

ที่อัพโหลด

---Mbps

Ping

---ms
0%
เซิร์ฟเวอร์การวัด: (เซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ)

ข้อมูลการเชื่อมต่อ

องค์กร
การได้มา
ISP
AMAZON-AES
MTU
การได้มา
MSS
การได้มา
RWIN
การได้มา
Window scale
การได้มา
TTL
การได้มา
timestamp
การได้มา
sack
การได้มา
ประเภทการเชื่อมต่อ
การได้มา