ลิงค์

ใบอนุญาต CGI ให้เว็บไซต์เดิม
KENT-WEB
ได้รับใบอนุญาต
Taky's Room
ได้รับใบอนุญาต
เว็บไซต์แนะนำฟรี
完全無料お得サイト集
การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ให้กับบุคคลที่เป็นลิงค์ UIC เป็นลิงค์ฟรี URL คือ https://uic.jp/ โปรด

ตัวอย่างเช่นแท็กที่ลิงค์

ลิงค์แบนเนอร์ (ตัวอย่าง)
<a href="https://uic.jp/" target="_top"><img src="https://uic.jp/uic.gif" width="88" height="31" border="0" alt="UIC"></a>

ลิงก์ข้อความ (ตัวอย่าง)
<a href="https://uic.jp/" target="_top">UIC</a>

88x31ธง
URL ของภาพแบนเนอร์:https://uic.jp/uic.gif