liên kết

Giấy phép CGI cung cấp các trang web ban đầu
KENT-WEB
được phép
Taky's Room
được phép
Miễn phí trang web giới thiệu
完全無料お得サイト集
Liên kết đối ứng
Để người đã liên kết UIC là liên kết miễn phí. URL là https://uic.jp/ vui lòng.

Liên kết thẻ mẫu

liên kết Banner (ví dụ)
<a href="https://uic.jp/" target="_top"><img src="https://uic.jp/uic.gif" width="88" height="31" border="0" alt="UIC"></a>

Text link (Ví dụ)
<a href="https://uic.jp/" target="_top">UIC</a>

88x31cờ
URL của hình ảnh biểu ngữ:https://uic.jp/uic.gif