Wsparcie

Możesz zobaczyć tabelę kodów znaków.
Użyj go jako odniesienia, ponieważ zawiera różnice między dostawcami i niepewne informacje.