ช่วยด้วย

คุณสามารถดูตารางรหัสอักขระ
โปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างผู้ขายและข้อมูลที่ไม่แน่นอน