Oct 28, 2021

  

Oct 28, 2021

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2021ปี9เดือน23วัน
ยุค:令和3ปี
โรคุโย:先勝
ราศี:己酉
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:木曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:214.915
สุริยุปราคาดวงจันทร์:116.880
อายุดวงจันทร์:21.661
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:56.989

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:05:59
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:24
พระอาทิตย์ตก:16:49

Moonrise:22:51
กลางดวงจันทร์ใต้:05:24
ดวงจันทร์:12:51

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2024/06/21 22:58:45 " และ " 2021/10/28 00:00:00 "
2ปี7เดือน24วัน 22เวลา58นาที45วินาที
2ปี
31เดือน
967วัน
23,230เวลา
1,393,858นาที
83,631,525วินาที