Vui lòng nhập địa chỉ MAC hoặc tên nhà cung cấp


Chi tiết địa chỉ MAC - C4:27:28


Vendor name: zte corporation

MAC Prefix: C4:27:28

MAC Range: C4:27:28:00:00:00 - C4:27:28:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: 12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
     shenzhen guangdong 518057
      CN

Lịch sử cập nhật nhà cung cấp
2021-12-22 Đăng ký ban đầu
zte corporation
12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
shenzhen guangdong 518057
CN