Vui lòng nhập địa chỉ MAC hoặc tên nhà cung cấp


Chi tiết địa chỉ MAC - 98:13:33


Vendor name: zte corporation

MAC Prefix: 98:13:33

MAC Range: 98:13:33:00:00:00 - 98:13:33:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: 12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
     shenzhen guangdong 518057
      CN

Lịch sử cập nhật nhà cung cấp
2016-08-05 Đăng ký ban đầu * Đó sẽ là ngày và giờ khi nó được đăng lần đầu tiên trên trang web này.
zte corporation
12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
shenzhen guangdong 518057
CN