Vui lòng nhập địa chỉ MAC hoặc tên nhà cung cấp


Chi tiết địa chỉ MAC - 84:1C:70


Vendor name: zte corporation

MAC Prefix: 84:1C:70

MAC Range: 84:1C:70:00:00:00 - 84:1C:70:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: 12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
     shenzhen guangdong 518057
      CN

Lịch sử cập nhật nhà cung cấp
2018-10-11 Đăng ký ban đầu
zte corporation
12/F.,zte R&D building ,kejinan Road,Shenzhen,P.R.China
shenzhen guangdong 518057
CN