Oct 20, 2023

  

Oct 20, 2023

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2023Năm9tháng6ngày
Kỷ nguyên:令和5Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:辛亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:206.470
Mặt trăng hoàng đạo:270.602
Tuổi trăng:5.377
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:28.185

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:51
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:59

Moonrise:11:52
Mid-Moon South:16:30
Moonset:21:09

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 18:43:03 " và " 2023/10/20 00:00:00 "
0Năm1tháng20ngày 18Thời gian43Phút3Giây
0Năm
1tháng
50ngày
1,219thời gian
73,183Phút
4,390,983Giây