Jan 29, 2023

  

Jan 29, 2023

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2023Năm1tháng8ngày
Kỷ nguyên:令和5Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:丁亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:308.930
Mặt trăng hoàng đạo:44.623
Tuổi trăng:7.253
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:54.960

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:43
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:54
Hoàng hôn:17:05

Moonrise:11:23
Mid-Moon South:18:31
Moonset:00:46

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 20:00:51 " và " 2023/01/29 00:00:00 "
0Năm10tháng11ngày 20Thời gian0Phút51Giây
0Năm
10tháng
314ngày
7,556thời gian
453,360Phút
27,201,651Giây