Oct 17, 2022

  

Oct 17, 2022

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2022Năm9tháng22ngày
Kỷ nguyên:令和4Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:癸卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:203.730
Mặt trăng hoàng đạo:107.257
Tuổi trăng:21.211
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:55.636

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:49
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:26
Hoàng hôn:17:03

Moonrise:22:44
Mid-Moon South:05:27
Moonset:13:03

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/01/26 19:25:03 " và " 2022/10/17 00:00:00 "
0Năm3tháng9ngày 19Thời gian25Phút3Giây
0Năm
3tháng
101ngày
2,444thời gian
146,665Phút
8,799,903Giây