May 28, 2022

  

May 28, 2022

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2022Năm4tháng28ngày
Kỷ nguyên:令和4Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:辛巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:66.801
Mặt trăng hoàng đạo:40.591
Tuổi trăng:27.271
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:5.141

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:28
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:38
Hoàng hôn:18:48

Moonrise:03:17
Mid-Moon South:10:10
Moonset:17:13

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 19:25:53 " và " 2022/05/28 00:00:00 "
1Năm6tháng12ngày 19Thời gian25Phút53Giây
1Năm
18tháng
560ngày
13,460thời gian
807,625Phút
48,457,553Giây