Mar 31, 2022

  

Mar 31, 2022

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2022Năm2tháng29ngày
Kỷ nguyên:令和4Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:癸未
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:10.390
Mặt trăng hoàng đạo:356.365
Tuổi trăng:28.391
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:1.490

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:28
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:45
Hoàng hôn:18:01

Moonrise:05:24
Mid-Moon South:11:21
Moonset:17:27

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 20:21:09 " và " 2022/03/31 00:00:00 "
1Năm8tháng9ngày 20Thời gian21Phút9Giây
1Năm
20tháng
618ngày
14,853thời gian
891,201Phút
53,472,069Giây