Mar 5, 2022

  

Mar 5, 2022

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2022Năm2tháng3ngày
Kỷ nguyên:令和4Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:丁巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:啓蟄
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:344.519
Mặt trăng hoàng đạo:14.454
Tuổi trăng:2.391
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:6.671

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:05
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:52
Hoàng hôn:17:39

Moonrise:07:50
Mid-Moon South:14:13
Moonset:20:45

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/10 22:18:56 " và " 2022/03/05 00:00:00 "
1Năm9tháng5ngày 22Thời gian18Phút56Giây
1Năm
21tháng
645ngày
15,502thời gian
930,138Phút
55,808,336Giây