Sep 9, 2021

  

Sep 9, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm8tháng3ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:庚申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:166.673
Mặt trăng hoàng đạo:193.918
Tuổi trăng:2.087
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:5.547

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:19
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:37
Hoàng hôn:17:56

Moonrise:07:53
Mid-Moon South:13:52
Moonset:19:41

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 17:21:07 " và " 2021/09/09 00:00:00 "
1Năm3tháng0ngày 17Thời gian21Phút7Giây
1Năm
15tháng
456ngày
10,962thời gian
657,741Phút
39,464,467Giây