Aug 18, 2021

  

Aug 18, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng11ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:戊戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:145.415
Mặt trăng hoàng đạo:268.232
Tuổi trăng:9.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:77.098

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:02
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:44
Hoàng hôn:18:26

Moonrise:15:48
Mid-Moon South:20:37
Moonset:00:26

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 17:41:52 " và " 2021/08/18 00:00:00 "
1Năm3tháng22ngày 17Thời gian41Phút52Giây
1Năm
15tháng
478ngày
11,490thời gian
689,441Phút
41,366,512Giây