Apr 5, 2021

  

Apr 5, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm2tháng24ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:癸未
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:15.560
Mặt trăng hoàng đạo:294.395
Tuổi trăng:22.692
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:42.321

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:21
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:43
Hoàng hôn:18:06

Moonrise:01:57
Mid-Moon South:06:49
Moonset:11:45

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/25 02:57:34 " và " 2021/04/05 00:00:00 "
3Năm2tháng20ngày 2Thời gian57Phút34Giây
3Năm
38tháng
1,177ngày
28,250thời gian
1,695,057Phút
101,703,454Giây