Apr 4, 2021

  

Apr 4, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm2tháng23ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:壬午
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:清明
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:14.575
Mặt trăng hoàng đạo:280.830
Tuổi trăng:21.692
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:53.266

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:22
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:44
Hoàng hôn:18:05

Moonrise:01:02
Mid-Moon South:05:52
Moonset:10:42

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 18:24:27 " và " 2021/04/04 00:00:00 "
1Năm8tháng5ngày 18Thời gian24Phút27Giây
1Năm
20tháng
614ngày
14,755thời gian
885,324Phút
53,119,467Giây