Mar 4, 2021

  

Mar 4, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm1tháng21ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:辛亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:343.761
Mặt trăng hoàng đạo:228.271
Tuổi trăng:20.328
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:71.517

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:06
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:52
Hoàng hôn:17:39

Moonrise:23:52
Mid-Moon South:04:07
Moonset:09:26

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/10/05 14:37:26 " và " 2021/03/04 00:00:00 "
1Năm7tháng1ngày 14Thời gian37Phút26Giây
1Năm
19tháng
580ngày
13,933thời gian
836,017Phút
50,161,046Giây