Feb 28, 2021

  

Feb 28, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm1tháng17ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:丁未
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:339.748
Mặt trăng hoàng đạo:170.146
Tuổi trăng:16.328
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:99.179

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:11
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:53
Hoàng hôn:17:35

Moonrise:19:10
Mid-Moon South:00:41
Moonset:07:12

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/10/05 14:33:55 " và " 2021/02/28 00:00:00 "
1Năm7tháng5ngày 14Thời gian33Phút55Giây
1Năm
19tháng
584ngày
14,029thời gian
841,773Phút
50,506,435Giây