Feb 17, 2021

  

Feb 17, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm1tháng6ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:丙申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:328.674
Mặt trăng hoàng đạo:29.894
Tuổi trăng:5.328
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:25.928

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:25
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:25

Moonrise:09:37
Mid-Moon South:16:15
Moonset:23:01

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 18:53:54 " và " 2021/02/17 00:00:00 "
1Năm9tháng20ngày 18Thời gian53Phút54Giây
1Năm
21tháng
660ngày
15,858thời gian
951,533Phút
57,092,034Giây