Feb 6, 2021

  

Feb 6, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm12tháng25ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:乙酉
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:317.544
Mặt trăng hoàng đạo:245.672
Tuổi trăng:23.915
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:34.443

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:36
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:14

Moonrise:01:59
Mid-Moon South:07:07
Moonset:12:09

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/01/28 01:46:26 " và " 2021/02/06 00:00:00 "
1Năm11tháng22ngày 1Thời gian46Phút26Giây
1Năm
23tháng
721ngày
17,305thời gian
1,038,346Phút
62,300,786Giây