Jan 24, 2021

  

Jan 24, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm12tháng12ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:壬申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:304.347
Mặt trăng hoàng đạo:69.627
Tuổi trăng:10.915
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:78.879

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:46
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:53
Hoàng hôn:17:00

Moonrise:13:17
Mid-Moon South:20:39
Moonset:03:08

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/02/04 17:50:20 " và " 2021/01/24 00:00:00 "
2Năm0tháng11ngày 17Thời gian50Phút20Giây
2Năm
24tháng
741ngày
17,801thời gian
1,068,110Phút
64,086,620Giây