Jan 18, 2021

  

Jan 18, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm12tháng6ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:丙寅
ngày nghỉ lễ chung:Ngày Martin Luther King, Jr.
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:298.241
Mặt trăng hoàng đạo:357.874
Tuổi trăng:4.915
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:24.723

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:48
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:51
Hoàng hôn:16:54

Moonrise:10:19
Mid-Moon South:16:17
Moonset:22:24

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/06/10 14:39:09 " và " 2021/01/18 00:00:00 "
2Năm4tháng23ngày 14Thời gian39Phút9Giây
2Năm
28tháng
873ngày
20,965thời gian
1,257,939Phút
75,476,349Giây