Jun 14, 2020

  

Jun 14, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm4tháng23ngày (閏月)
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:戊子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:83.534
Mặt trăng hoàng đạo:2.943
Tuổi trăng:22.388
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:41.826

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:24
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:41
Hoàng hôn:18:58

Moonrise:00:41
Mid-Moon South:06:39
Moonset:12:44

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 16:41:54 " và " 2020/06/14 00:00:00 "
4Năm0tháng1ngày 16Thời gian41Phút54Giây
4Năm
48tháng
1,462ngày
35,104thời gian
2,106,281Phút
126,376,914Giây