Feb 25, 2020

  

Feb 25, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm2tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:戊戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:335.974
Mặt trăng hoàng đạo:352.162
Tuổi trăng:1.476
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:1.982

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:16
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:54
Hoàng hôn:17:32

Moonrise:07:34
Mid-Moon South:13:24
Moonset:19:21

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 09:46:09 " và " 2020/02/25 00:00:00 "
4Năm3tháng0ngày 9Thời gian46Phút9Giây
4Năm
51tháng
1,551ngày
37,232thời gian
2,233,966Phút
134,037,969Giây