Apr 5, 2017

  

Apr 5, 2017

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2017Năm3tháng9ngày
Kỷ nguyên:平成29Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:壬戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:15.529
Mặt trăng hoàng đạo:122.691
Tuổi trăng:8.000
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:64.754

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:21
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:43
Hoàng hôn:18:06

Moonrise:12:46
Mid-Moon South:19:46
Moonset:01:56

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2021/08/04 06:11:14 " và " 2017/04/05 00:00:00 "
4Năm3tháng29ngày 6Thời gian11Phút14Giây
4Năm
51tháng
1,582ngày
37,974thời gian
2,278,451Phút
136,707,074Giây