2017/2/16

  

2017/2/16

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2017Năm1tháng20ngày
Kỷ nguyên:平成29Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:甲戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:327.630
Mặt trăng hoàng đạo:208.128
Tuổi trăng:19.119
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:74.623

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:26
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:24

Moonrise:22:58
Mid-Moon South:03:53
Moonset:09:38

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2021/06/13 19:37:32 " và " 2017/02/16 00:00:00 "
4Năm3tháng25ngày 19Thời gian37Phút32Giây
4Năm
51tháng
1,578ngày
37,890thời gian
2,273,437Phút
136,406,252Giây