Jul 10, 1977

  

Jul 10, 1977

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1977Năm5tháng24ngày
Kỷ nguyên:昭和52Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:戊辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:107.753
Mặt trăng hoàng đạo:39.175
Tuổi trăng:23.358
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:31.739

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:33
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:18:59

Moonrise:00:22
Mid-Moon South:07:11
Moonset:14:05

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 18:07:33 " và " 1977/07/10 00:00:00 "
45Năm4tháng30ngày 18Thời gian7Phút33Giây
45Năm
544tháng
16,588ngày
398,131thời gian
23,887,867Phút
1,433,272,074Giây