Jan 30, 1879

  

Jan 30, 1879

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1879Năm1tháng9ngày
Kỷ nguyên:明治12Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:癸丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:309.901
Mặt trăng hoàng đạo:35.933
Tuổi trăng:7.631
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:46.540

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:42
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:54
Hoàng hôn:17:06

Moonrise:10:31
Mid-Moon South:17:44
Moonset:00:05

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 18:57:15 " và " 1879/01/30 00:00:00 "
144Năm10tháng10ngày 18Thời gian57Phút15Giây
144Năm
1,738tháng
52,908ngày
1,269,811thời gian
76,188,661Phút
4,571,319,700Giây