Jan 25, 1879

  

Jan 25, 1879

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1879Năm1tháng4ngày
Kỷ nguyên:明治12Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:戊申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:304.820
Mặt trăng hoàng đạo:335.766
Tuổi trăng:2.631
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:7.117

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:46
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:53
Hoàng hôn:17:01

Moonrise:08:20
Mid-Moon South:14:14
Moonset:20:16

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/09 18:40:43 " và " 1879/01/25 00:00:00 "
144Năm10tháng15ngày 18Thời gian40Phút43Giây
144Năm
1,738tháng
52,913ngày
1,269,930thời gian
76,195,845Phút
4,571,750,708Giây