Jan 20, 1879

  

Jan 20, 1879

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm12tháng28ngày
Kỷ nguyên:明治12Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:癸卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:大寒
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:299.733
Mặt trăng hoàng đạo:270.351
Tuổi trăng:27.233
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:6.432

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:48
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:52
Hoàng hôn:16:56

Moonrise:05:22
Mid-Moon South:10:09
Moonset:14:58

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/10 12:25:19 " và " 1879/01/20 00:00:00 "
144Năm10tháng21ngày 12Thời gian25Phút19Giây
144Năm
1,738tháng
52,919ngày
1,270,068thời gian
76,204,109Phút
4,572,246,584Giây