Yardım

Satıcı adı, MAC adresinden belirlenebilir.
Satıcı kimliği yalnızca ilk 3 bayt ile mümkündür.
Giriş yöntemi
08-00-27-00-01-02
08:00:27:00:01:02
Kısa çizgiler veya iki nokta üst üste ile ayrılabilir.(Mavi kısım ihmal edilebilir).