ช่วยด้วย

ชื่อผู้จำหน่ายสามารถกำหนดได้จากที่อยู่ MAC
การระบุผู้จัดจำหน่ายทำได้โดยใช้ 3 ไบต์แรกเท่านั้น
วิธีการป้อนข้อมูลคือ
08-00-27-00-01-02
08:00:27:00:01:02
สามารถคั่นด้วยยัติภังค์หรือเครื่องหมายทวิภาค(ส่วนสีน้ำเงิน สามารถละไว้ได้)