โปรดป้อนที่อยู่ MAC หรือชื่อผู้ขาย


รายละเอียดที่อยู่ MAC - A0:AF:BD


Vendor name: Intel Corporate

MAC Prefix: A0:AF:BD

MAC Range: A0:AF:BD:00:00:00 - A0:AF:BD:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3
     Kulim Kedah 09000
      MY

ประวัติการอัปเดตผู้ขาย
2017-02-16 การลงทะเบียนครั้งแรก
Intel Corporate
Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3
Kulim Kedah 09000
MY