โปรดป้อนที่อยู่ MAC หรือชื่อผู้ขาย


รายละเอียดที่อยู่ MAC - 98:AF:65


Vendor name: Intel Corporate

MAC Prefix: 98:AF:65

MAC Range: 98:AF:65:00:00:00 - 98:AF:65:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3
     Kulim Kedah 09000
      MY

ประวัติการอัปเดตผู้ขาย
2020-04-16 ปรับปรุง
Intel Corporate
Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3
Kulim Kedah 09000
MY
 
2019-08-16 การลงทะเบียนครั้งแรก
Intel Corporate
Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3
Kulim Kedah 09000
MY