โปรดป้อนที่อยู่ MAC หรือชื่อผู้ขาย


รายละเอียดที่อยู่ MAC - 54:D1:7D


Vendor name: Samsung Electronics Co.,Ltd

MAC Prefix: 54:D1:7D

MAC Range: 54:D1:7D:00:00:00 - 54:D1:7D:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: #94-1, Imsoo-Dong
     Gumi Gyeongbuk 730-350
      KR

ประวัติการอัปเดตผู้ขาย
2021-02-24 การลงทะเบียนครั้งแรก
Samsung Electronics Co.,Ltd
#94-1, Imsoo-Dong
Gumi Gyeongbuk 730-350
KR