Oct 20, 2023

  

Oct 20, 2023

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2023ปี9เดือน6วัน
ยุค:令和5ปี
โรคุโย:友引
ราศี:辛亥
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:金曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:206.470
สุริยุปราคาดวงจันทร์:270.602
อายุดวงจันทร์:5.377
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:28.185

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:05:51
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:25
พระอาทิตย์ตก:16:59

Moonrise:11:52
กลางดวงจันทร์ใต้:16:30
ดวงจันทร์:21:09

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2023/12/10 13:07:48 " และ " 2023/10/20 00:00:00 "
0ปี1เดือน21วัน 13เวลา7นาที48วินาที
0ปี
1เดือน
51วัน
1,238เวลา
74,287นาที
4,457,268วินาที