Sep 23, 2021

  

Sep 23, 2021

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2021ปี8เดือน17วัน
ยุค:令和3ปี
โรคุโย:赤口
ราศี:甲戌
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:秋分
วันของสัปดาห์:木曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:180.321
สุริยุปราคาดวงจันทร์:25.058
อายุดวงจันทร์:16.087
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:95.412

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:05:29
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:32
พระอาทิตย์ตก:17:36

Moonrise:19:12
กลางดวงจันทร์ใต้:01:11
ดวงจันทร์:07:45

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2023/03/22 22:11:20 " และ " 2021/09/23 00:00:00 "
1ปี5เดือน29วัน 22เวลา11นาที20วินาที
1ปี
17เดือน
545วัน
13,102เวลา
786,131นาที
47,167,880วินาที