Wsparcie

Nazwę producenta można ustalić na podstawie adresu MAC.
Identyfikacja dostawcy jest możliwa tylko przy pierwszych 3 bajtach.
Metoda wprowadzania to
08-00-27-00-01-02
08:00:27:00:01:02
Można go oddzielić myślnikami lub dwukropkami.(Część niebieską można pominąć).