Podobne kodowanie
Współczynnik podobieństwaZakoduj nazwę
92.97% Język cyrylicy (KOI8-U) - koi8-u Tabela kodów znaków Porównanie
66.27% Język cyrylicy (KOI8-F) - koi8-f Tabela kodów znaków Porównanie
15.62% Język cyrylicy (DOS) - cp866 Tabela kodów znaków Porównanie
12.50% Cyrylica OEM - IBM855 Tabela kodów znaków Porównanie
9.64% Cyrylica (Mac) - x-mac-cyrillic Tabela kodów znaków Porównanie
Postać kontrolna Para zastępcza Gotowe znaki nieokreślony
キリル言語 (KOI8-R) - koi8-r
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80
90 °²·÷
A0ё
B0Ё©
C0юабцдефгхийклмно
D0пярстужвьызшэщчъ
E0ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
F0ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
256list